Tillgänglighetsredogörelse Störningsjouren

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för storningsjouren.goteborg.se

Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För storningsjouren.goteborg.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

 

Hur tillgänglig är storningsjouren.goteborg.se?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen men är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Allmänna brister

  • Mobilhastigheten är inte optimal
  • Webbplatsen är inte användarinriktat eller tekniskt sökordsoptimerad
  • Länk identifierade enbart efter färg – länkar både med text och knapp.
  • På vissa sidor används fel rubriknivåer

För dig som använder skärmläsare

  • Det finns PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
  • Vissa sidor på webbplatsen är inte helt korrekt uppmärkta enligt den tekniska standarden Wai-aria.

 

Så har vi testat tillgängligheten

Vi har använt DIGG (myndigheten för digital förvaltning) vägledning och test av webbplats samt  ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande samt samarbetar med vår leverantör av webbplatsen för att alltid ha de senaste uppdateringarna.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 21 September 2020.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att storningsjouren.goteborg.se inte uppfyller lagens krav.

Ny hemsida är under planeringsstadiet

Lämna dina synpunkter till Störningsjouren

https://www.storningsjouren.goteborg.se/kontakta-oss/