Om Störningsjouren

Störningsjouren i Göteborg är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden vilket är helägt av Göteborgs stad. Vi erbjuder fastighetsägare hjälp med att hantera störningar som uppstår i samband med att hyresgästen upplever en störning under kvälls och nattetid.

Vi kan även erbjuda kunderna handläggning av störningsärenden på alla nivåer – från förebyggande insatser till omedelbara åtgärder – under dygnets alla timmar, 365 dagar om året.