Musik är något många av oss gillar, men det är ju inte säkert att grannen vill lyssna på detsamma.

Tänk på hur du har din musikanläggning placerad i din lägenhet, så att den inte står i direkt anslutning till väggen och spela inte högre än vad du tror är skäligt i förhållande till din granne.

Vad finns det för några regler som säger när man kan spela högt och när det inte är tillåtet?

Kan man t.ex. spela sitt favorit tv-spel genom surroundsoundsystemet på max-volym klockan 14.00?

Störningsjouren svarar:

Det finns inga tider i hyreslagen som reglerar när du får spela högt eller ej. Du skall ( precis som alla andra ) ta hänsyn till dina grannar under hela dygnet. Om du är osäker på om du stör dina grannar så är mitt råd att du kontaktar dina grannar och berättar att du gillar att spela musik och tv-spel och att du absolut inte vill åsamka dom en känsla av störning. Be dom säga till när det blir lite för högt. Använd sunt förnuft och ett tips är att inte anläggningen står kloss an någon vägg, för det kan skapa mer ljud hos dina grannar ! (Bastoner tränger extra bra genom väggar/våningar.)

Det här har du att rätta dig efter enligt hyreslagen: ” När hyesgästen använder lägenheten skall hyresgästen
-se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.
-iaktta allt som fordras för att bevara sundhet,ordning och gott skick inom fastigheten.

Njut nu av trevliga musik/tv-spelstunder precis lika mycket som dina grannar skall kunna njuta av att vara i sin bostad.