Vi skyddar dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar en ny Dataskyddsförordning att gälla inom EU (DSF eller GDPR på engelska). Den ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). För dig som kund, leverantör eller intressent kommer det inte att vara så stor skillnad, men kraven på hur vi som...