Corona

Utifrån Covid -19 har vi gjort vissa anpassningar i vår verksamhet för att kunna erbjuda fortsatt god service, men med hög säkerhet för såväl era hyresgäster som vår personal. Det innebär bland annat att vi minskat ner på besöken inne i lägenheter och att vi håller ett längre fysiskt avstånd i våra möten.
Då vi sett en ökning av antalet akuta störningar till följd av Covid -19, vilket vi bedömer handlar om att fler människor är hemma, gör vi en tillfällig förstärkning i vår tjänst Störningsjour. Vi utökar med en bil ytterligare två dagar i veckan för att kunna ha så korta inställelsetider som möjligt.

För att hjälpa till att minska spridning är det viktigt att vi alla hjälps åt.

 • Tvätta dina händer noga och ofta! Gärna ca 30 sekunder/gång och ca 20 gånger per dag
 • Nys och hosta i ditt armveck, inte rakt ut eller i handen
 • Stanna hemma om du har förkylningssymptom
 • Begränsa sociala kontakter där smittan kan spridas
 • Undvik besök på stadens äldreboenden
 • Håll dig uppdateras med nya råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen, www.1177.se
 • För dig som hyresgäst hänvisar vi till din hyresvärds hemsida
   

  Med detta önskar vi alla hyresgäster och kunder en fin sommar!

Vi skyddar dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar en ny Dataskyddsförordning att gälla inom EU (DSF eller GDPR på engelska). Den ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL).

För dig som kund, leverantör eller intressent kommer det inte att vara så stor skillnad, men kraven på hur vi som bolag får behandla personuppgifter skärps. Bland annat måste vi tydligt ange vilken laglig grund vi har som stöd för att behandla dina personuppgifter.

För att kunna utföra vårt uppdrag och tillhandahålla god service behöver vi behandla en del personuppgifter. För oss på Störningsjouren är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Under Integritetspolicy kan du läsa mer utförligt om hur det fungerar. Är det något du funderar över är du alltid välkommen att kontakta oss på tel 031-773 83 80 eller maila till info@storningsjouren.goteborg.se

Hemmabioanläggning

Hemmabioanläggningar kan vara av glädje men även bli bekymmer.

Det börjar bli mer och mer vanligt med hemmabioanläggningar. Som hyresgäst har du rätt att välja vilken typ av musikanläggning du vill, så länge du inte stör dina grannar. Det finns inga förmildrande omständigheter att ha så hög volym så att du stör dina grannar.

Blir du störd kan du ringa Störningsjouren och/eller kontakta din hyresvärd. Kanske skulle du försöka kontakta din granne allra först. Detta för att skapa en möjlighet till en bra grannrelation som i sin tur bygger på en bra kommunikation. Då får även din granne vetskap om din känsla och kan göra rättelse direkt.

Om grannen inte gör rättelse, riskerar denne sitt hyreskontrakt.

Har du själv en hemmabioanläggning så tänk på att när du monterar din anläggning så sätt den gärna inte direkt på väggen mot din granne. Basen slår lätt igenom och det blir ett jobbigt ljud för grannen. Man kan gärna ställa den på en bit frigolit om den står direkt på golvet.

Borrning

Vi har fått många frågor om vad som gäller för borrning i lägenhet. Här kan du läsa lite om vad som gäller:

Oavsett tid på dygnet, så får vi inte störa vår granne. Dessutom skall vi visa extra hänsyn under den sena kvällen och nattetid. Om din granne borrar och du känner dig störd, bör du ta kontakt med din hyresvärd, som i sin tur undersöker orsaken till att du känner dig störd. Som hyresgäst har du rätt att påtala störningen och hyresvärden skyldighet att undersöka hur det ligger till. Det är också så att du som hyresgäst måste få möjlighet att borra, sätta upp hyllor m.m. tänk då bara på att du visar dina grannar hänsyn genom att göra detta innan sena kvällen/nattetid ! Socialstyrelsen har utfärdat normer för buller inomhus, som i sin tur hyresvärden har att se till att de inte överskrids. Men det bästa kanske ändå är att berätta om sin känsla för grannen, som då får en chans att inte upprepa störningen.