Vi skyddar dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar en ny Dataskyddsförordning att gälla inom EU (DSF eller GDPR på engelska). Den ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL).

För dig som kund, leverantör eller intressent kommer det inte att vara så stor skillnad, men kraven på hur vi som bolag får behandla personuppgifter skärps. Bland annat måste vi tydligt ange vilken laglig grund vi har som stöd för att behandla dina personuppgifter.

För att kunna utföra vårt uppdrag och tillhandahålla god service behöver vi behandla en del personuppgifter. För oss på Störningsjouren är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Under Integritetspolicy kan du läsa mer utförligt om hur det fungerar. Är det något du funderar över är du alltid välkommen att kontakta oss på tel 031-773 83 80 eller maila till info@storningsjouren.goteborg.se

 

Hemmabioanläggning

Hemmabioanläggningar kan vara av glädje men även bli bekymmer.

Det börjar bli mer och mer vanligt med hemmabioanläggningar. Som hyresgäst har du rätt att välja vilken typ av musikanläggning du vill, så länge du inte stör dina grannar. Det finns inga förmildrande omständigheter att ha så hög volym så att du stör dina grannar.

Blir du störd kan du ringa Störningsjouren och/eller kontakta din hyresvärd. Kanske skulle du försöka kontakta din granne allra först. Detta för att skapa en möjlighet till en bra grannrelation som i sin tur bygger på en bra kommunikation. Då får även din granne vetskap om din känsla och kan göra rättelse direkt.

Om grannen inte gör rättelse, riskerar denne sitt hyreskontrakt.

Har du själv en hemmabioanläggning så tänk på att när du monterar din anläggning så sätt den gärna inte direkt på väggen mot din granne. Basen slår lätt igenom och det blir ett jobbigt ljud för grannen. Man kan gärna ställa den på en bit frigolit om den står direkt på golvet.

Borrning

Vi har fått många frågor om vad som gäller för borrning i lägenhet. Här kan du läsa lite om vad som gäller:

Oavsett tid på dygnet, så får vi inte störa vår granne. Dessutom skall vi visa extra hänsyn under den sena kvällen och nattetid. Om din granne borrar och du känner dig störd, bör du ta kontakt med din hyresvärd, som i sin tur undersöker orsaken till att du känner dig störd. Som hyresgäst har du rätt att påtala störningen och hyresvärden skyldighet att undersöka hur det ligger till. Det är också så att du som hyresgäst måste få möjlighet att borra, sätta upp hyllor m.m. tänk då bara på att du visar dina grannar hänsyn genom att göra detta innan sena kvällen/nattetid ! Socialstyrelsen har utfärdat normer för buller inomhus, som i sin tur hyresvärden har att se till att de inte överskrids. Men det bästa kanske ändå är att berätta om sin känsla för grannen, som då får en chans att inte upprepa störningen.

Hög musik!

Musik är något många av oss gillar, men det är ju inte säkert att grannen vill lyssna på detsamma.

Tänk på hur du har din musikanläggning placerad i din lägenhet, så att den inte står i direkt anslutning till väggen och spela inte högre än vad du tror är skäligt i förhållande till din granne.

Vad finns det för några regler som säger när man kan spela högt och när det inte är tillåtet?

Kan man t.ex. spela sitt favorit tv-spel genom surroundsoundsystemet på max-volym klockan 14.00?

Störningsjouren svarar:

Det finns inga tider i hyreslagen som reglerar när du får spela högt eller ej. Du skall ( precis som alla andra ) ta hänsyn till dina grannar under hela dygnet. Om du är osäker på om du stör dina grannar så är mitt råd att du kontaktar dina grannar och berättar att du gillar att spela musik och tv-spel och att du absolut inte vill åsamka dom en känsla av störning. Be dom säga till när det blir lite för högt. Använd sunt förnuft och ett tips är att inte anläggningen står kloss an någon vägg, för det kan skapa mer ljud hos dina grannar ! (Bastoner tränger extra bra genom väggar/våningar.)

Det här har du att rätta dig efter enligt hyreslagen: ” När hyesgästen använder lägenheten skall hyresgästen
-se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.
-iaktta allt som fordras för att bevara sundhet,ordning och gott skick inom fastigheten.

Njut nu av trevliga musik/tv-spelstunder precis lika mycket som dina grannar skall kunna njuta av att vara i sin bostad.